:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไชต์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง ศรีสะเกษ ด้วยความยินดี ::
เมนูหลัก
 หน้าแรก
 ทำเนียบผู้บริหาร อบจ.
 ทำเนียบบุคลากร กองการศึกษาฯ
 ทำเนียบ ผู้บริหารและครู อบจ.
 ส่งหนังสือราชการ
 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
 โรงเรียนสังกัด อบจ.
 กิจกรรมของกองการศึกษา
 ข้อมูลการอบรม-สัมนา
 ติดต่อสอบถาม
ลงทะเบียนอบรมสัมนา
 ลงทะเบียนอบรมสัมนา
 รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรม
ระบบสมาชิก
   
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
  • สำหรับโรงเรียนให้ใช้รหัสเดียวกันกับระบบสมัครกีฬา
โรงเรียนในสังกัด
  ไพรบึงวิทยาคม
  บ้านเพียนาม
  บ้านสิริขุนหาญ
  บ้านเปือยนาสูง
  กันทรอมวิทยาคม
  บ้านปราสาท
  ผักแพววิทยา
  กระดุมทองวิทยา
  แวงแก้ววิทยา
  หนองถ่มวิทยา
  หนองทุ่มศรีสำราญวิทยา
  โพธ์ธาตุประชาสรรค์
  บกวิทยาคม
  กุดเสลาวิทยาคม
  ดงรักวิทยา
  ตระกาศประชาสามัคคี
  สายธารวิทยา
  ไพรธรรมคุณวิทยา
  ร่มโพธิ์วิทยา
  โพธิ์วงศ์วิทยา
  นาแก้ววิทยา
  ศรีแก้วพิทยา
  หนองหว้าประชาสรรค์
  ไตรมิตร
  โพธ์ศรีสุวรรณวิทยาคม
  เมืองจันทร์วิทยาคม
  จิกสังข์ทองวิทยา
  ด่านอุดมศึกษา
  เมืองแคนวิทยาคม
  หวายคำวิทยา
  ประชาพัฒนศึกษา
  ปรือใหญ่วิทยบัลลังก์
  กุญชรศิรวิทย์
  ขุนหาญวิทยาสรรค์
  ราษีไศล
  ศิลาลาดวิทยา
  โนนปูนวิทยาคม
  โคกสะอาดวิทยาคม
  พรานวิบูลวิทยา
ลิงค์น่าสนใจหน่วยงานรัฐบาล


ผู้อำนวยการ
นายนิรันดร์ ชูสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองการศีกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
หนังสือราชการจาก อบจ.ศก.
   ศธ 04138/4078 :  ด่วนที่สุด   การจัดการแข่งขันกีฬา "สพฐ.เกมส์" ครั้งที่ 1 ปี 2561    อ่าน 18
   กก 5103.5.16/ว5111 :  ปกติ   ขออนุญาตให้นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมจังหวัดศรีสะเกษ เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (พ.ศ.2561) "เจียงฮายเกมส์" ณ จังหวัดเชียงราย    อ่าน 19
   ศก 51008/ว 4039 :  ปกติ   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู เเละบุคคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (โครงการเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2562    อ่าน 144
   ศก 51008/4040 :  ปกติ   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการนพิเศษเเละเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    อ่าน 69
   ศก 51008/ ว4042 :  ปกติ   โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่องแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    อ่าน 50
   ศก 51008/ว 4041 :  ปกติ   โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562    อ่าน 69
   ศก 51008/ว 3996 :  ปกติ   แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับเชี่ยวชาญและชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561    อ่าน 84
   ศก51008/ว3995 :  ปกติ   การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล    อ่าน 72
   ศก51008/ว3976 :  ปกติ   แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2561    อ่าน 188
   ศธ 521055/1003 :  ปกติ   การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562    อ่าน 83
   ศก 51008/ว3958 :  ด่วนมาก   การประกวดภาพถ่าย เนืื่องในวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2561    อ่าน 76
   ศก 51008/ว.3956 :  ปกติ   การเตรียมคนไทยเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 (SBMLD)    อ่าน 101
   ศก 51008/3946 :  ปกติ   ขอความอนุเคราะห์นำนักเรียนเข้าร่วมอบรมแกนนำเยาวชนเพื่อป้องกัน เตือนภัยและฟื้นฟูชุมชนในภาวะวิกฤติ    อ่าน 92
   ศก 51008/ว3896 :  ด่วนที่สุด   ขอเชิญผู้ฝึกสอนกรีฑา ประชุม    อ่าน 88
   ศก51008/ :  ปกติ   วาระการประชุม ครั้งที่ 11/2561    อ่าน 142
**************************************
หนังสือราชการ ทั้งหมด
 
หนังสือราชการจาก จาก รร.
 เลขที่หนังสือเรื่องผู้ส่งสถานะหนังสือ
ศก 51008.21/343การจัดส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย GPA 5 ภาคเรียนร่มโพธิ์วิทยา :  อบจ.รับหนังสือแล้ว
ศก 51008.25/258ส่งรายชื่อเข้าร่วมโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2561หนองหว้าประชาสรรค์ :  อบจ.รับหนังสือแล้ว
ศก 51008.25/259การบันทึกระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น(SIS) ครั้งที่ 2หนองหว้าประชาสรรค์ :  อบจ.รับหนังสือแล้ว
ศก 51008.27/182ส่งไฟล์ GPA 5 ภาคเรียน (แก้ไข)โพธ์ศรีสุวรรณวิทยาคม :  อบจ.รับหนังสือแล้ว
ศก 51008.04/การตรวจสอบรายชื่อนักเรียน และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคเรียนที่ ๑บ้านเปือยนาสูง :  อบจ.รับหนังสือแล้ว
ศก 51008.14/รายชื่อนักเรียนและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ประจำปีการศึกษา๒๕๖๑ภาคเรียนที่ ๑บกวิทยาคม :  อบจ.รับหนังสือแล้ว
ศก 51008.17/ส่งสื่อระบบอนาลอกและสื่อระบบดิจิตอลในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติศาสตร์พระราชาฯตระกาศประชาสามัคคี :  อบจ.รับหนังสือแล้ว
ศก 51008.24/210ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ“การจัดการศึกษา ๔.๐ สู่การพัฒนาครูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ศรีแก้วพิทยา :  อบจ.รับหนังสือแล้ว
ศก 51008.17/430ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ในหัวข้อ "การจัดการศึกษา ๔.๐ สู่การพัฒนาครูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"ตระกาศประชาสามัคคี :  อบจ.รับหนังสือแล้ว
ศก 51008.15/626รายชื่อร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ๒๕๖๑กุดเสลาวิทยาคม :  อบจ.รับหนังสือแล้ว
**************************************
หนังสือราชการเก่า ทั้งหมด
 
รายงานผลการแข่งขันกีฬา
สรุปเหรียญการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 36 น้ำตาลหวานเกมส์
*** สำหรับโรงเรียนที่จะรายงานผล
ให้ Login เข้าสู่ระบบเพื่อรายงานผล
 ประเภทกีฬา ตัวแทน อบจ. รวม
กรีฑา104712928
เปตอง320314
แบดมินตัน200347
ฟุตบอล81315
ฟุตซอล81001
หมากรุกไทย80112
หมากฮอสไทย81102
เซปักตะกร้อ80101
เทเบิลเทนนิส201001
วอลเลย์บอล80011
วอลเลย์บอลชายหาด80022
  รวม 232 11 24 19 54
 
 สรุปเหรียญการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ 35 นครภูเก็ตเกมส์
 สรุปเหรียญการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 35 เวสสุวัณเกมส์
 สรุปเหรียญการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 34 101 เกมส์
 สรุปเหรียญการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่34 ผีตาโขนเกมส์
ข่าวอบรมสมนา / คำสั่งต่างๆ
 
ข้อมูลการลงทะเบียน ทั้งหมด
   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ (E-laas) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อ่าน 891
   อบรมครูคณิตศาสตร์  อ่าน 549
   โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560  อ่าน 548
   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทักษะทางนาฏศิลป์ไทย ประจำปีการศึกษา2559  อ่าน 573
   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาการศึกษาและการบันทึกบัญชีทุกประเภทของสถานศึกษา   อ่าน 620
   การอบรมสัมนา  อ่าน 699
**************************************
กิจกรรมอบรมสัมนา ทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
 
   คู่มือประเมินมาตรฐาน  อ่าน 0
   รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพผู้เรียน โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  อ่าน 49
**************************************
ผลงานที่เผยแพร่ ทั้งหมด
เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

ตั้งกระทู้ใหม่  ดูกระทู้ทั้งหมด
NO.หัวข้อกระทู้อ่านตอบ
หวยออนไลน์ satu88 จ่ายสูงสุด *2ตัว 91.-*3ตัวตรง 751.- ไม่มี เลขอั้น230
เม็ดบัวอบกรอบ มาย อร่อย1130
โบนัสต้อนรับสมาชิกใหม่กับ SATU88 รับทันที 188% จ่ายสูงสุด 3,888 บาท สมัครเลย !!520
รายงานผลการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบเพลงควบคู่กระบวนการเรียนรู้ 4 ขั้นเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูดของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลยะรัง1040
รายงานผลการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบเพลงควบคู่กระบวนการเรียนรู้ 4 ขั้นเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูดของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลยะรัง 860
          นายประหยัด แก้วพิลึก ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม ได้ดำเนินการจัดทำผลงานทางวิชาการ เรื่อง “รูปแบบการพัฒนาบุคลากรครูโรงเรียนกันทรอมวิทยาคม เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวัดและประเมินผลการเรียนรู้” และ“รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม” เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน660
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาซี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ860
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้ การระดมสมองร่วมกับการเรียนรู้แบบ STAD เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 820
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยการจัดกิจกรรมแบบ 4MAT ประกอบแบบฝึกทักษะ เรื่อง การแต่งโคลงสี่สุภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์760
รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพผู้เรียนโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ900


เวบไซต์ภายใน
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 1/ม.ค./2559
พยากรณ์อากาศ