โครงการอบรบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 นายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายอภิศักดิ์ แซ่จึง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานเปิดโครงการอบรบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีนางสาวรภัทภร สายเย็น รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวรายงาน
อบจ.ศรีสะเกษ จัดโครงการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือไฟไหม้ สร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้มาใช้บริการ
 
ขอขอบคุณรูปภาพจากกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ อบจ.ศรีสะเกษ