ประชุมเจ้าหน้าที่อุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ (SSK Park) ประจำเดือนธันวาคม 2564

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 จัดประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวการจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2565 โดยนายอภิศักดิ์ แซ่จึง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประธานในการประชุม พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่อุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ (SSK Park) ณ ห้องประชุมอุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ