ทำบุญตักบาตร อุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ (SSK Park)

วันที่ 22 มกราคม 2565
นางสาวรภัทรภร สายเย็น รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่ SSK Park พร้อมทั้งบุคลากร กองการศึกษาฯ ร่วมทำบุญตักบาตร อุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ (SSK Park)
โดยมีนายอภิศักดิ์ แซ่จึง
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี