ยินดีต้อนรับผู้ดูแลระบบโรงเรียน   
 

รายละเอียดหนังสือจากโรงเรียน   นาแก้ววิทยา
หนังสือเลขที่ : ศก 51008.07/61      สถานะหนังสือ :  ปกติ     ถึงกลุ่ม / ฝ่าย :  ส่งเสริมการศึกษาฯ
หนังสือลงวันที่ : 10 มี.ค. 2563   ส่งวันที่ : 10 มี.ค. 2563

เรื่อง : ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ผู้ส่ง : โรงเรียนผักแพววิทยา   โรงเรียนที่ส่ง :  โรงเรียนนาแก้ววิทยา   จำนวนผู้เข้าอ่าน : 1122 คน


รายละเอียดเพิ่มเติมของหนังสือ

 

ต้อง Login ก่อนถึงจะเห็น Link หนังสือ

 


กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง ศรีสะเกษ 33000
โทร.045 814 673 – 4 โทรสาร 045 814 677