ยินดีต้อนรับผู้ดูแลระบบโรงเรียน   
 

รายละเอียดหนังสือจากโรงเรียน   บ้านปราสาท
หนังสือเลขที่ : ศก 51008.25/071      สถานะหนังสือ :  ปกติ     ถึงกลุ่ม / ฝ่าย :  บริหารการศึกษา
หนังสือลงวันที่ : 31 มี.ค. 2563   ส่งวันที่ : 01 เม.ย. 2563

เรื่อง : ส่งแผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ ประจำไตรมาส 2 (ตุลาคม-ธันวาคม 2562)

ผู้ส่ง : โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์   โรงเรียนที่ส่ง :  โรงเรียนบ้านปราสาท   จำนวนผู้เข้าอ่าน : 1115 คน


รายละเอียดเพิ่มเติมของหนังสือ

 

ต้อง Login ก่อนถึงจะเห็น Link หนังสือ

 


กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง ศรีสะเกษ 33000
โทร.045 814 673 – 4 โทรสาร 045 814 677