ยินดีต้อนรับผู้ดูแลระบบโรงเรียน   
 

รายละเอียดหนังสือจากโรงเรียน   จิกสังข์ทองวิทยา
หนังสือเลขที่ : ศก 51008.21/149      สถานะหนังสือ :  ด่วนที่สุดถึงกลุ่ม / ฝ่าย :  บริหารการศึกษา
หนังสือลงวันที่ : 26 มิ.ย. 2563   ส่งวันที่ : 26 มิ.ย. 2563

เรื่อง : ส่งแบบประเมินตนเองของสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม

ผู้ส่ง : โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา   โรงเรียนที่ส่ง :  โรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา   จำนวนผู้เข้าอ่าน : 1162 คน


รายละเอียดเพิ่มเติมของหนังสือ

 

ต้อง Login ก่อนถึงจะเห็น Link หนังสือ

 


กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง ศรีสะเกษ 33000
โทร.045 814 673 – 4 โทรสาร 045 814 677