ยินดีต้อนรับผู้ดูแลระบบโรงเรียน   
 

รายละเอียดหนังสือจากโรงเรียน   ไพรธรรมคุณวิทยา
หนังสือเลขที่ : ศก 51008.19/270      สถานะหนังสือ :  ปกติ     ถึงกลุ่ม / ฝ่าย :  ส่งเสริมการศึกษาฯ
หนังสือลงวันที่ : 24 ส.ค. 2563   ส่งวันที่ : 24 ส.ค. 2563

เรื่อง : ส่งบัญชีรายชื่อผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผู้ส่ง : โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา   โรงเรียนที่ส่ง :  โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา   จำนวนผู้เข้าอ่าน : 1077 คน


รายละเอียดเพิ่มเติมของหนังสือ

 

ต้อง Login ก่อนถึงจะเห็น Link หนังสือ

 


กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง ศรีสะเกษ 33000
โทร.045 814 673 – 4 โทรสาร 045 814 677