ยินดีต้อนรับผู้ดูแลระบบโรงเรียน   
 

รายละเอียดหนังสือจากโรงเรียน   สายธารวิทยา
หนังสือเลขที่ : ศก 51008.18/233      สถานะหนังสือ :  ปกติ     ถึงกลุ่ม / ฝ่าย :  บริหารการศึกษา
หนังสือลงวันที่ : 08 ต.ค. 2563   ส่งวันที่ : 08 ต.ค. 2563

เรื่อง : รายงานการตรวจสอบความซ้ำซ้อนข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1/2563

ผู้ส่ง : โรงเรียนสายธารวิทยา   โรงเรียนที่ส่ง :  โรงเรียนสายธารวิทยา   จำนวนผู้เข้าอ่าน : 1106 คน


รายละเอียดเพิ่มเติมของหนังสือ

เรื่อง    รายงานการตรวจสอบความซ้ำซ้อนข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1/2563 รร.สายธารวิทยา

****ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อน...!!!****

 

ต้อง Login ก่อนถึงจะเห็น Link หนังสือ

 


กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง ศรีสะเกษ 33000
โทร.045 814 673 – 4 โทรสาร 045 814 677