ยินดีต้อนรับผู้ดูแลระบบโรงเรียน   
 

รายละเอียดหนังสือจากโรงเรียน   กันทรอมวิทยาคม
หนังสือเลขที่ : ศก 51008.05/210      สถานะหนังสือ :  ปกติ     ถึงกลุ่ม / ฝ่าย :  บริหารการศึกษา
หนังสือลงวันที่ : 27 พ.ย. 2563   ส่งวันที่ : 27 พ.ย. 2563

เรื่อง : ส่งแบบคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 **ส่งเอกสารเพิ่มเติม**

ผู้ส่ง : โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม   โรงเรียนที่ส่ง :  โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม   จำนวนผู้เข้าอ่าน : 1119 คน


รายละเอียดเพิ่มเติมของหนังสือ

 

ต้อง Login ก่อนถึงจะเห็น Link หนังสือ

 


กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง ศรีสะเกษ 33000
โทร.045 814 673 – 4 โทรสาร 045 814 677