ยินดีต้อนรับผู้ดูแลระบบโรงเรียน   
 

รายละเอียดหนังสือจากโรงเรียน   ไพรธรรมคุณวิทยา
หนังสือเลขที่ : ศก 51008.19/017      สถานะหนังสือ :  ปกติ     ถึงกลุ่ม / ฝ่าย :  บริหารการศึกษา
หนังสือลงวันที่ : 22 ม.ค. 2564   ส่งวันที่ : 22 ม.ค. 2564

เรื่อง : การสำรวจอัตราตำแหน่งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด บุคลากรสนับสนุนการสอนและจำนวนนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ผู้ส่ง : โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา   โรงเรียนที่ส่ง :  โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา   จำนวนผู้เข้าอ่าน : 1574 คน


รายละเอียดเพิ่มเติมของหนังสือ

 

ต้อง Login ก่อนถึงจะเห็น Link หนังสือ

 


กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง ศรีสะเกษ 33000
โทร.045 814 673 – 4 โทรสาร 045 814 677