ยินดีต้อนรับผู้ดูแลระบบโรงเรียน   
 

รายละเอียดหนังสือจากโรงเรียน   ไพรบึงวิทยาคม
หนังสือเลขที่ : ศก 51008.02/357      สถานะหนังสือ :  ปกติ     ถึงกลุ่ม / ฝ่าย :  บริหารการศึกษา
หนังสือลงวันที่ : 14 ต.ค. 2564   ส่งวันที่ : 14 ต.ค. 2564

เรื่อง : การแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ฯ

ผู้ส่ง : โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม   โรงเรียนที่ส่ง :  โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม   จำนวนผู้เข้าอ่าน : 1304 คน


รายละเอียดเพิ่มเติมของหนังสือ

 

ต้อง Login ก่อนถึงจะเห็น Link หนังสือ

 


กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง ศรีสะเกษ 33000
โทร.045 814 673 – 4 โทรสาร 045 814 677