ยินดีต้อนรับผู้ดูแลระบบโรงเรียน   
 

รายละเอียดหนังสือจากโรงเรียน   ผักแพววิทยา
หนังสือเลขที่ : ศก 51008.07/75      สถานะหนังสือ :  ปกติ     ถึงกลุ่ม / ฝ่าย :  บริหารการศึกษา
หนังสือลงวันที่ : 04 เม.ย. 2566   ส่งวันที่ : 04 เม.ย. 2566

เรื่อง : การเก็บข้อมูลนักเรียนในสังกัดอบจ.ศรีสะเกษ (ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา)

ผู้ส่ง : โรงเรียนผักแพววิทยา   โรงเรียนที่ส่ง :  โรงเรียนผักแพววิทยา   จำนวนผู้เข้าอ่าน : 1759 คน


รายละเอียดเพิ่มเติมของหนังสือ

 เอกสารฉบับจริงจะนำส่งพรุ่งนี้ค่ะ

 

ต้อง Login ก่อนถึงจะเห็น Link หนังสือ

 


กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง ศรีสะเกษ 33000
โทร.045 814 673 – 4 โทรสาร 045 814 677