ประชุมเจ้าหน้าที่อุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ (SSK Park) ประจำเดือนกันยายน 2564

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 จัดประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับแผนการจัดกิจกรรมและแผนป้องกันอัคคีภัย โดยนายอภิศักดิ์ แซ่จึง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประธานในการประชุม พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่อุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ (SSK Park) ณ ห้องประชุมอุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ