• :: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไชต์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ด้วยความยินดี ::
  • 045 814 673

หนังสือราชการ

ผู้อำนวยการ

นางอินทุ์อร บุญเนตร

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม TAFDD MODEL เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมขอ...

นางธมณ ชมภูวงค์
รร.โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ผลงาน รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
เผยแพร่เมื่อ 20 ก.พ. 2566

การพัฒนารูปแบบการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนไตรมิตร ในสถานการณ์โร...

นายณรงค์ฤทธิ์ แขมคำ
รร.ไตรมิตร ผลงาน ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
เผยแพร่เมื่อ 01 ส.ค. 2565

การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนไตรมิตร ในสถานการณ์โรคอ...

นายณรงค์ฤทธิ์ แขมคำ
รร.ไตรมิตร ผลงาน ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
เผยแพร่เมื่อ 01 ส.ค. 2565

การพัฒนารูปแบบการสอนผสมผสานแบบร่วมมือโดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่...

นายยิ่งวัฒน์ พิสุทธิ์จิระธาดา
รร.ราษีไศล ผลงาน ครูชำนาญการพิเศษ
เผยแพร่เมื่อ 24 ก.พ. 2565

รายงานผลการแข่งขันกีฬา

สรุปเหรียญการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ 38 นครพนมเกมส์
ประเภทกีฬา ตัวแทน รวม
กรีฑา00000
เปตอง00000
แบดมินตัน00000
ฟุตบอล80000
ฟุตซอล80000
หมากรุกไทย00000
หมากฮอสไทย00000
เซปักตะกร้อ00000
เทเบิลเทนนิส00000
วอลเลย์บอล00000
วอลเลย์บอลชายหาด00000
รวม 16 0 0 0 0
+