• :: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไชต์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ด้วยความยินดี ::
  • 045 814 673

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายวีระ ชิดชม

ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม TAFDD MODEL เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมขอ...

นางธมณ ชมภูวงค์
รร.โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ผลงาน รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
เผยแพร่เมื่อ 20 ก.พ. 2566

การพัฒนารูปแบบการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนไตรมิตร ในสถานการณ์โร...

นายณรงค์ฤทธิ์ แขมคำ
รร.ไตรมิตร ผลงาน ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
เผยแพร่เมื่อ 01 ส.ค. 2565

การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนไตรมิตร ในสถานการณ์โรคอ...

นายณรงค์ฤทธิ์ แขมคำ
รร.ไตรมิตร ผลงาน ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
เผยแพร่เมื่อ 01 ส.ค. 2565

ทำเนียบบุคลากร

ข้อมูลจำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

+