• :: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไชต์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ด้วยความยินดี ::
  • 045 814 673

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายวีระ ชิดชม

ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

ภาพกิจกรรมของโรงเรียน

ทำเนียบบุคลากร

ข้อมูลจำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

+