ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 นายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายไกรศักดิ์ วรทัต ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565 ณ ศูนย์แสดงจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง