อบจ.ศรีสะเกษ เปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 3/2565

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ นายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ครั้งที่ 3/2565 โดยมี  นายวิเชียร ถิระเลิศพานิชย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจัหวัดศรีสะเกษ  นายไกรศักดิ์ วรทัต ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  นายสวัสดิ์ ฤทธิสิงห์  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ   นางสาวรภัทภร สายเย็น รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  ทั้ง2 ท่าน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง