ประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ครั้งที่ 1 /2565

วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ นายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายไกรศักดิ์ วรทัต ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ครั้งที่ 1 /2565 โดยมีนายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี และเวลา 14.00 น. ได้ประชุมเพิ่มเติมที่ห้องประชุมรับรองสมาชิกสภาฯ ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ